Asten Assurantien
 

1. Aansprakelijkheidverzekering voor Kermisattracties

CORONA EN DE KERMIS AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERING

Het is beter om de aansprakelijkheid verzekering in deze Corona quarantaine periode te laten doorlopen. Want ook in deze Corona quarantaine periode kunt u nog zakelijk bezig zijn en kunt u aansprakelijk gesteld worden.

Een privé aansprakelijkheid dekt niet de schade welke u aan anderen toebrengt tijden een zakelijke activiteit.

Indien u niet zakelijk bezig bent of toch wilt opschorten moet uzelf de opdracht daarvoor aan uw tussenpersoon geven.

Niet vergeten om straks, na de Corona quarantaine, alle opschortingen weer in kracht te herstellen.

 

Voor bijna alle kermiszaken kunnen wij tegen een redelijke premie een aansprakelijkheidverzekering aanbieden. Wij doen dat zoveel mogelijk bij een Nederlandse verzekeraar. Indien het risico niet in Nederland verzekerbaar is dan kunnen wij dat bij de Duitse verzekeraar "Hubener" onderbrengen.

Indien wij uw verzekering in Duitsland onderbrengen dan berekenen wij over de premie incl assurantiebelasting een provisie van 12.5o/o plus €.155.00 incl. 21% btw voor het Duitse postadres.

In onderstaand vak kunt u de voorwaarden vinden welke van toepassing zijn op de kermis aansprakelijkheidverzekering van Hubener.

   

2. Transport en verblijfverzekering voor kermisattracties

CORONA EN DE KERMIS TRANSPORT VERZEKERING

Staat uw attractie veilig dan kunt u aan uw tussenpersoon de opdracht geven om de transportdekking gedurende deze Corona quarantaine periode op te schorten.

Brand trekt zich niets aan van Corona dus de branddekking moet in ieder geval blijven doorlopen.

Niet vergeten om straks, na de Corona quarantaine, alle opschortingen weer in kracht te herstellen.

Aangezien voor kermis objecten in Nederland bijna geen verzekeraar nog een dekking wil geven brengen wij dit risico onder bij een Duitse verzekeraar.
In afwijking van de Nederlandse verzekeraars wordt in Duitsland de premie berekend over de dagwaarde. In Nederland wordt de premie berekend op basis van de Nieuwwaarde van het verzekerde object.

De basisdekking kost 8 o/oo,
diefstal na braak kost 8 o/oo
leidingwater        kost 0.9 o/oo
storm/hagelslag  kost 4 o/oo.
Het eigen risico is 10o/o van de schade met een minimum van €.500 en een maximum van €.5.000.

Wij brengen over de premie 12.5o/o provisie in rekening alsmede €.150.- per jaar per client voor het Duitse postadres.Wij hebben BTW vrijstelling.

De Duitse verzekeraar geeft GEEN dekking voor vandalisme.

Voor Vandalisme kunnen wij bij een Nederlandse maatschappij een dekking afsluiten tegen een premie van 1.25o/o met een minimum van €.115 per object.

In onderstaand vak de voorwaarden welke voor deze kermiscascoverzekering gebruikt worden.

   

3. Rechtsbijstand voor kermisexploitanten

Bij Arag en Das kunnen wij voor u een passende dekking aanbieden voor geschillen met uw zaak en met u als particulier.

 

4. Vrachtwagen aansprakelijkheid en casco voor kermisgebruik

CORONA EN DE KERMISVRACHTWAGEN.

Om kosten te besparen in deze tijd van Corona Quarantaine kunnen de kermis vrachtwagens, mits deze niet gebruikt worden en veilig buiten het verkeer staan, worden opgeschort.
Dat bespaart motorrijtuigenbelasting.

De vrachtwagenverzekering kan dan ook worden opgeschort en dat bespaart premie.

Niet vergeten om straks, na de Corona quarantaine, alle opschortingen weer in kracht te herstellen.

Voor kermis vrachtwagens kunnen wij een collectieve aansprakelijkheiddekking aanbieden vanaf €.757.00 jaarpremie incl belasting en provisie.

€.500.00 eigen risico voor WA schade,
Geen maximum treingewicht  (totaal eigen gewicht + totaal laadvermogen)
Geen maximum kilometrage
maar uitsluitend voor het gebruik als kermisexploitant.

Aanvullende verzekering zoals: Beperkte casco incl ruitbreuk, ongevallen inzittenden en rechtsbijstand, zijn mogelijk.

Voor schade aan laadbak, kelderkasten, laadlift, kraan, lier ed kunnen wij uitgebreider en vaak goedkoper verzekeren op een kermiscasco verzekering.

Voor schade door het werken met laadlift, kraan, lier ed aan anderen kunnen wij een aanvullende WA-verzekering aanbieden.

 

5. Werkrisico van kranen, lieren en laadkleppen voor kermis gebruik

Voor schade veroorzaakt door een kraan, lift, laadklep vorkheftruck e.d kunnen wij verzekeringen aanbieden.

Ook voor de schade aan de last welke wordt verplaatst door bovenstaande objecten kunnen wij verzekeringen aanbieden.

 

6. Arbeidsongeschiktheid voor kermisexploitanten

Voor het risico dat u als ondernemer tengevolge van een ziekte of ongeval geen geld meer kunt verdienen kunnen wij een passende aanbieding doen.

 

7. Ongevallen overlijden en invaliditeit voor kermisexploitanten

Aangezien een kermis ondernemer voor een arbeidsongeschiktheid verzekering vaak het geld niet over heeft kunnen wij voor het ongevallen risico een passende dekking aanbieden vanaf €.250 jaarpremie.

Een kermisongevallen verzekering keert alleen uit bij invaliditeit tengevolge van een ongeval. Dus niet bij ziekte.