Asten Assurantien
 

Geschiedenis

 

Na 20 jaren in loondienst te hebben gewerkt bij ABNbank, Amrobank, Het Hooge Huys, Credit Lyonnais bank en een vrije tussenpersoon meende ik voldoende ervaring te hebben opgebouwd om een zelfstandig assurantie kantoor te kunnen vestigen.

Bij de banken had ik de mogelijkheid gekregen om de assurantie diploma’s “B”, “A”, branche Varia en Branche Leven te halen. Ook heb ik nog gestudeerd voor het diploma Gevolmachtigd Agent. Voor dit laatste diploma ben ik voortijdig afgehaakt omdat daarin werd geleerd hoe je als verzekeraar moest optreden. Die pet als verzekeraar past mij niet omdat ik aan de kant van de cliënt sta recht tegenover de verzekeraar.

In juli 1991 werd Asten Assurantien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven.

In 1992 nam ik de portefeuille van Antonie Verdonschot over.

In 1993 verzekerde ik mijn eerste kermis exploitant.

In september 1996 verhuisde het kantoor naar de burgemeester Wijnenstraat 17 .

In april 2000 ging ik een kortstondige samenwerking aan met Louwers / Teunissen en Schoones. De bedoeling daarvan was dat zij de administratie voor mij zouden verzorgen en ik de advisering en het onderhoud. Deze samenwerking werd in 1 augustus 2000 weer opgeheven omdat zij niet aan mijn eisen konden voldoen.

Momenteel is het kantoor gevestigd aan de Willem Alexanderstraat 27 te Asten. Van daaruit adviseer ik bedrijven en particulieren vooral op het gebied van verzekeringen. Ook heeft menig kermis exploitant de weg naar mijn kantoor gevonden.

In 2008 nam Ria Das na meer dan 12 jaar voor mij te hebben gewerkt ontslag omdat haar echtgenoot haar in zijn bedrijf nodig had.

Inge Welten nam haar plaats in en zij voelt zich heel goed thuis. Ook zij kent al bijna alle cliënten persoonlijk.

Door de intrede van computers en Internet is het assurantievak erg veranderd. Veel correspondentie gaat nu per mail. Ook de maatschappijen willen het liefst alles digitaal aangeleverd krijgen. Ik hecht echter nog steeds veel waarde aan het persoonlijke contact. Een klant heeft bij mij een naam en geen nummer. Bijna al mijn klanten ken ik persoonlijk. Als een klant belt dan hoeft hij vaak niet meer te zeggen wie hij is omdat ik al weet wie er belt.

Doordat ik jarenlang heb gewerkt bij banken, verzekeraars en met bedrijven, heb ik een groot netwerk kunnen opbouwen.
Daarvan maak ik dankbaar en veelvuldig gebruik. Hierdoor kan ik mijn klanten vaak ook van dienst zijn buiten het verzekeringsvakgebied.

Ik heb mij nooit gebonden aan een verzekeraar. Daardoor kan ik voor elke verzekeraar bemiddelen. Ik kan niet bemiddelen voor de zogenaamde direct writers zoals Centraal Beheer, Unive, Interpolis.
Ook daarvoor heb ik een oplossing gevonden.

De houding bij maatschappijen is aan het verharden. De regels van het toezicht op verzekeringstussenpersonen zijn verscherpt. Ook zijn er cliënten die menen dat zij zichzelf via Internet net zo goed kunnen verzekeren als via een deskundig tussenpersoon.

Toch kan ik vandaag de dag nog steeds zeggen dat ik het verzekeringsvak met al zijn facetten leuk vind en dat ik nog graag een lange tijd mijn klanten wil adviseren Ik hoop nog lang hun verzekeringstussenpersoon te mogen zijn.

Christ van Gerwen.